A continuació es poden veure i descarregar els documents congressuals dels territoris que componen l’FSC de CCOO Catalunya

Provincial

Intercomarcal

  • Pla d’acció 3r congrés FSC Vormaros. Veure arxiu
    • Resoució CCOO en defensa de drets civils i democràtics. Veure arxiu.
  • Pla d’acció 3r congrés FSC BLLAPAG: Veure arxiu
  • Informe general 3r congrés FSC-BLLAPAG: Veure arxiu