Documents assemblees 1er nivell

 • Model A.1: Acta d’assemblea congressual elecció directa d’empresa nivell I. Descarrega arxiu.
 • Model A.1: Acta d’assemblea congressual elecció directa d’empresa nivell I (sector/agrupació). Descarrega arxiu.
 • Model A.2: Acta d’assemblea congressual elecció directa d’empresa amb SSE (relacionades a l’annex 6 de les normes) nivell I. Descarrega arxiu.
 • Model A.2: Acta d’assemblea congressual elecció directa d’empresa amb SSE (consell FSC) nivell I. Descarrega arxiu.
 • Model A.3: Acta d’assemblea congressual transversal (ram/territori)  nivell I. Descarrega arxiu.
 • Model A.3: Acta d’assemblea congressual transversal (sector/agrupació) nivell I. Descarrega arxiu.
 • Model A.J16: Acta d’assemblea congressual transversal (ram/territori) votació per als delegats i delegades pensionistes i jubilats. Descarrega arxiu.

 • Model C.1: Llista de presentació i acceptació de candidats/ates a la conferència o congrés del sindicat intercomarcal o conferència de ram. Descarrega arxiu.
 • Model C.2: Llista de presentació i acceptació com a candidat/a a membre del Consell Nacional de la CONC. Descarrega arxiu.
 • Model C.2f: Llista de presentació i acceptació com a candidat/ consell de la fsc de catalunya. Descarrega arxiu.
 • Model c.2: Llista de presentació i acceptació com a candidat/ consell de la FSC de Catalunya. Assemblea elecció directa de l’empresa (nivell I). Descarrega arxiu.
 • Model C.3: Llista de presentació i acceptació de candidats/ates a la conferència del sector / agrupació. Assemblea de elecció directa de l’empresa (Nivell I). Descarrega arxiu.
 • Model C.S1: Llista de presentació i acceptació de candidats/ates als òrgans de direcció de la secció sindical d’empresa. Assemblea empresa (nivell I). Descarrega arxiu.

 • Model M1: Acta de constitució de mesa electoral assemblea elecció directa d’empresa/assemblea transversal nivell I. Descarrega arxiu.
 • Model S.1: Acta de renovació de la secció sindical d’empresa i/o elecció de delegats/delegades LOLS. Descarrega arxiu.
 • Model S.2: Acta de constitució de la secció sindical d’empresa i/o elecció de delegats/delegades LOLS. Descarrega arxiu.