Documents Sectors

 • Model A.4: ACTA D’ASSEMBLEA CONGRESSUAL DEL SECTOR Descarrega arxiu.
 • Model A.5 : ACTA DE LA CONFERÈNCIA DEL SECTOR Descarrega arxiu.
 • Model C.4 : LLISTA DE PRESENTACIÓ I ACCEPTACIÓ DE CANDIDATS/ATES AL CONGRÉS DE DEL SECTOR ESTATAL Descarrega arxiu
 • Model C.5 : LLISTA DE PRESENTACIÓ I ACCEPTACIÓ DE CANDIDATS/ATES ALS ÒRGANS DE COORDINACIÓ DEL SECTOR Descarrega arxiu
 • Model V.1 : LLISTA D’AVALS A CANDIDATS/ATES A LA CONFERÈNCIA DEL SECTOR ESTATAL Descarrega arxiu
 • Model V.2 : LLISTA D’AVALS PER ALS CANDIDATS/ATES ALS ÒRGANS DE COORDINACIÓ DEL SECTOR Descarrega arxiu
 • Model AF1 : ACTA DE LA CONFERÈNCIA DEL SECTOR: Elecció membres al consell de la Federació Descarrega arxiu
 • Model CF1 : LLISTA DE PRESENTACIÓ I ACCEPTACIÓ DE CANDIDATS/CANDIDATES Descarrega arxiu
 • Model VT1 : LLISTA D’AVALS PER A LA CANDIDATURA DELS MEMBRES Descarrega arxiu

Documents Territoris

 • Model A.4: ACTA D’ASSEMBLEA CONGRESSUAL DEL SINDICAT INTERCOMARCAL O CONFERÈNCIA DE RAM EN EL TERRITORI . Descarrega arxiu
 • Model A.5: ACTA DE LA CONFERÈNCIA DEL SINDICAT INTERCOMARCAL. Descarrega arxiu
 • Model A.5b: ACTA DE LA CONFERÈNCIA DEL RAM AL TERRITORI. Descarrega arxiu
 • Model AF.1: ACTA DE LA CONFERÈNCIA DEL SINDICAT INTERCOMARCAL: Elecció membres al consell de la Federació. Descarrega arxiu
 • Model AT1: ACTA DE LA CONFERÈNCIA DEL SINDICAT INTERCOMARCAL: Elecció membres al consell de la unió intercomarcal. Descarrega arxiu
 • Model V.1: LLISTA D’AVALS A CANDIDATS/ATES A LA CONFERÈNCIA/CONGRÉS DE FEDERACIÓ O UNIÓ INTERCOMARCAL. Descarrega arxiu
 • Model V.2: LLISTA D’AVALS PER ALS CANDIDATS/ATES ALS ÒRGANS DE DIRECCIÓ DEL SINDICAT INTERCOMARCAL. Descarrega arxiu
 • Model V.2b: LLISTA D’AVALS PER ALS CANDIDATS/ATES A L’ELECCIÓ DEL COORDINADOR/A O REFERENT O L’ELECCIÓ DE MEMBRE AL COMITÈ TERRITORIAL O FEDERATIU DE L’ÀMBIT FUNCIONAL O ÀMBIT DEL RAM AL TERRITORI. Descarrega arxiu
 • Model VF1: LLISTA D’AVALS PER A LA CANDIDATURA DELS MEMBRES AL CONSELL DE LA FEDERACIÓ PEL SINDICAT INTERCOMARCAL. Descarrega arxiu
 • Model VT1: LLISTA D’AVALS PER A LA CANDIDATURA DELS MEMBRES AL CONSELL DE LA FEDERACIÓ PEL SECTOR. Descarrega arxiu
 • Model C.4: LLISTA DE PRESENTACIÓ I ACCEPTACIÓ DE CANDIDATS/ATES A LA CONFERÈNCIA/CONGRÉS DE LA FEDERACIÓ O UNIÓ. Descarrega arxiu.
 • Model C.5: LLISTA DE PRESENTACIÓ I ACCEPTACIÓ DE CANDIDATS/ATES ALS ÒRGANS DE DIRECCIÓ DEL SINDICAT INTERCOMARCAL. Descarrega arxiu
 • Model C.5b: LLISTA DE PRESENTACIÓ I ACCEPTACIÓ DE CANDIDAT O CANDIDATA A L’ELECCIÓ DEL COORDINADOR/A O REFERENT O L’ELECCIÓ DE MEMBRE AL COMITÈ TERRITORIAL O FEDERATIU DE L’ÀMBIT FUNCIONAL O ÀMBIT DEL RAM AL TERRITORI. Descarrega arxiu.
 • Model CF1: LLISTA DE PRESENTACIÓ I ACCEPTACIÓ DE CANDIDATS/CANDIDATES ELECCIÓ DELS MEMBRES AL CONSELL DE LA FEDERACIÓ PEL SINDICAT INTERCOMARCAL. Descarrega arxiu
 • Model CT1: LLISTA DE PRESENTACIÓ I ACCEPTACIÓ DE CANDIDATS/CANDIDATES ELECCIÓ DELS MEMBRES AL CONSELL DE LA UNIÓ INTERCOMARCAL PEL SINDICAT INTERCOMARCAL. Descarrega arxiu