A continuació es poden veure i descarregar els reglaments dels diferents territoris que componen l’FSC.

Provincial

Intercomarcal

  • Reglament i horari III Conferència Barcelonès: Veure arxiu
  • Reglament i horari III Conferència FSC BLLAPAG: Veure arxiu